2022-2023 Özel Servis Taşıma İşi İhale İlanı

2022-2023 Özel Servis Taşıma İşi İhale İlanı

06.09.2022 26

 

2022 – 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

İLK KURŞUN İLKOKULU

OKUL SERVİSİ ÇALIŞTIRMA İŞİ İLANI

 

İLANIN KONUSU  :

İlk Kurşun İlkokulu  öğrencilerinden isteyenlerin, ev adreslerinden alınarak Komisyon ve taşımacı tarafından belirlenen güzergâhlarından okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar evlerine, 2022-2023 öğretim yılı boyunca geri götürülmek suretiyle, taşımacılığının, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8. maddesi ve Okul Servis Araçları Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, okul servisi çalıştırılması işi ile ilgili istekliler belirlenecektir.

 

İŞİN NİTELİĞİ       :

İlk Kurşun İlkokulu   2022–2023 Eğitim Öğretim Yılı okul servis araçları çalıştırma işi yapılacaktır.

 

İŞİN YERİ                : İlk Kurşun İlkokulu  Müdürlüğü

      Adresi         :  Numune Evler Mahallesi Stad Caddesi No: 20

Tel No       : 0 326 713 40 44

Faks No    : 0 32 713 40 44

Elektronik posta adresi : 705261@meb.k12.tr

 

ŞARTNAME                                :

            Şartname ve eklerinin onaylı örneği okul idaresinden 01.09.2022- 08.09.2022  tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak temin edilebilecektir.

 

SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİ          :

            Okul servisi çalıştırılması işinde isteklilerin belirlenmesi İlk Kurşun İlkokulu  Müdürlüğünde 09.09.2022 Cuma günü saat 14:00' da yapılacaktır. Dosyalar komisyona 08.09.2022 Perşembe  saat 17:00' a kadar teslim edilecektir.

 

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

ç)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

       e)Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

       f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

                     

                                     TAŞIMACIYI TESPİT KOMİSYONU

 

 

Hakan TÜRKMEN                                 Dudu TERZİ                                    Ahmet BOZDOĞAN

  Okul Müdürü                               Okul-Aile Birliği Başkan Yard                   Öğretmen

Komisyon Başkanı

 

 

 

                      Ayşe COŞKUN                                                         Kübra ILGIN

                                 Veli                                                                        Veli